สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ปริญญาโท)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ที่อยู่

  • 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ
  • ตำบลชมพู อำเภอเมือง
  • จังหวัดลำปาง
  • 50200
  • TH